bild på migMed hopp om att kunna se Framgångsfaktorer

Anna Hagberg Nilsson har mer än 20 års yrkeserfarenhet från skolans värld som; undervisande lärare, föreläsare och handledare i sin profession som specialpedagog. I dag är Anna Hagberg Nilsson verksam specialpedagog på en grundskola i Stockholmsregionen samt aktiv i sitt företag ACNK. 

Jag erbjuder:

Tjänster:

  • Handledning
  • Samtal
  • Föreläsningar
  • Workshop

Företaget ACNK startade våren 2014