Föreläsningar

ACNK erbjuder skräddarsydda föreläsningar för personalgrupper utifrån företagets behov inom följande områden:

släpp loss barnet i din vuxna kropp

 • Bemötande – hur hanterar vi utmanande beteende genom lågaffektivt bemötande
 • Energi – föreläsning i kombination med workshop där medarbetarnas styrkor synliggörs i syfte att stärka och finna glädje i arbetslaget
 • Framgångsfaktorer i arbetet med elever med diagnoserna:
  • Downs syndrom
  • Autism
  • ADHD
  • Utvecklingsstörning