Om ACNK konsult

bild på mig

Tjänster:

  • Pedagogisk handledning
  • Föreläsningar
  • Verksamhetsutveckling
  • Konflikthantering, medling, förhandlingar

 

 

Anna Hagberg Nilsson har mer än 20 års yrkeserfarenhet från skolans värld som; undervisande lärare, föreläsare och handledare i sin profession som specialpedagog. Under senare år har Anna Hagberg Nilsson även varit politiker och kommunalråd men är nu tillbaka som yrkesverksam specialpedagog i särskolan. I företaget ACNK konsult knyter Anna Hagberg Nilsson ihop sina akademiska kunskaper med en gedigen yrkeserfarenhet. Det som kännetecknar ACNK konsult är skarp analys och kreativitet med struktur, söker ni ett effektivt konsultföretag så har ni träffat rätt. Företaget ACNK konsult startade våren 2014