Pedagogisk handledning

Erbjuder pedagogisk handledning för personal i både särskola och grundskola.

Handledningen skräddarsys utifrån era behov i er specifika arbetsgrupp och mot bakgrund av de barn ni arbetar med.

  • I de längre handledningsuppdragen arbetar vi regelbundet under en till flera terminer. 
  • I de kortare handledningsuppdragen arbetar vi med ett specifikt utmanande beteende hos en klient.
  • Uppdrag utförs även vid akuta situationer, exempelvis debriefing efter svåra upplevelser.

Pedagogisk handledning är viktigt för att stötta och utveckla det pedagogiska arbetet för att säkerställa kvalitén på verksamheten med fokus på framåtriktat förhållningssätt. ACNK hjälper er att hitta lösningar på tillsynes mycket svåra situationer.

Välkomna!